Kontakt

MMT Spółka z o.o.
Jasionka 954E
36-002 Jasionka
NIP: 8133730954

603 300 696
biuro@kjf-poland.com

- Súhlasím so spracovaním spoločnosťou MMT Sp. z o.o. údaje poskytnuté vo vyššie uvedenom formulár na vybavenie žiadosti za podmienok uvedených v nariadeniach. *