Otočné kĺby

Použitím otočných kĺbov (niekedy sa tiež nazývajú otočné kĺby) je možné udržiavať utesnenie, keď kvapaliny prechádzajú pomalými alebo prerušovanými rotujúcimi zariadeniami. Riešenia tohto typu plnia funkciu rotačného tmelu a najčastejšie sa používajú v oblasti oscilačných hriadeľov alebo na prepravu tekutín medzi pomaly sa otáčajúcim hriadeľom a nádržou.

čítaj viac

Otočné kĺby sa používajú v mnohých priemyselných procesoch, ktoré si vyžadujú nepretržitý prenos médií, ako napríklad:

• voda,

• hydraulické alebo tepelné oleje,

• vzduch,

• kyslík,

• odsek

• a rôzne druhy chladiacej kvapaliny.

Ich úlohou je vytvoriť efektívne spojenie liniek dodávajúcich uvedené médium s rotujúcimi prvkami zariadení a výrobných strojov.

Pokiaľ ide o priemyselné odvetvia, kde sa používajú rotujúce odbory, je potrebné spomenúť predovšetkým tieto:

• energia,

• petrochemický sektor,

• liek,

• potravinársky priemysel,

• hydraulika,

• farmaceutický priemysel,

• hutníctvo,

• ako aj nejednotné špeciálne prevedenia.

Vlastnosti otočných kĺbov z našej ponuky

Sortiment rotačných zväzkov ponúkaných našou spoločnosťou sa vyznačuje predovšetkým veľkou rozmanitosťou, vďaka ktorej sme vždy schopní nájsť pre našich zákazníkov produkty, ktoré sú šité na mieru konkrétnym potrebám a aplikáciám. Ponúkame radové, kompaktné, nadzemné, prírubové, naskrutkovateľné otočné kĺby a tiež distribučné rotačné ventily. Ich jednotlivé varianty sa okrem iného navzájom líšia maximálny pracovný hydraulický tlak a široký rozsah prípustných prevádzkových teplôt.

V prípade našich výrobkov sa zameriavame predovšetkým na dôkladnú kontrolu kvality prostredníctvom extrémnej minimalizácie chybovosti. Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom zaručiť vysokú účinnosť a presnosť našich rotačných kĺbov pri zachovaní ich dlhodobej životnosti.

Ak vás ponuka zaujala, pozveme vás kontaktovať našich špecialistov.