Regulamin promocji KJF 10+2

  1. Organizatorem Promocji o nazwie „KJF 10+2” zwanej dalej „Promocją” jest spółka MMT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647179, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8133730954, REGON 365863132, zwaną dalej „Organizatorem”.
  2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „KJF 10+2”.
  3. Czas trwania Promocji: od 1 czerwca do 30 czerwca 2019r.
  4. Uczestnikiem Promocji może być każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu wybranego asortymentu spółki MMT Sp. z o.o. (dalej: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do odbiorców końcowych, tj. przedsiębiorców niedystrybuujących w ramach dalszej odsprzedaży zakupionych od Organizatora Produktów.
  5. Uczestnik Promocji, który w czasie trwania Promocji poprawnie złoży zamówienie na Produkty objęte Promocją określone w Załączniku nr 2 otrzyma je w cenie specjalnej ustalonej zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1. Ceny ostateczne produktów określonych w Załączniku nr 2 mogą różnić się w zależności od indywidualnych rabatów przyznanych w ramach współpracy poszczególnym Kontrahentom przez Organizatora.
  6. Promocja dotyczy wyłącznie obniżenia cen regularnych produktów zgodnie z warunkami określonymi w ww. Załączniku i nie zmienia dotychczasowych zasad współpracy z Kontrahentami Organizatora.
  1. Przedstawiona informacja o Promocji ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  § 1 Kodeksu Cywilnego. Asortyment podany w treści Załącznika nr 2 może nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych  – dostępność produktów i czas realizacji zamówienia należy każdorazowo ustalić z Organizatorem Promocji.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub zmiany czasu trwania promocji w dowolnym momencie jej obowiązywania.

 

Załącznik nr 1

Warunki promocji „KJF 10+2”

Zakup 10 szt. tych samych docisków szybkomocujących z indywidualnym rabatem Kontrahenta upoważnia Uczestnika Promocji do zakupu 2 szt. docisków szybkomocujących w cenie 1 PLN.

Minimum zamówienia upoważniające do skorzystania z promocji: 10 szt. docisków szybkomocujących z indywidualnym rabatem Kontrahenta.

 

Załącznik nr 2