Regulamin promocji KJF/CP GRATEX

 1. Organizatorem Promocji o nazwie „KJF/CP GRATEX” zwanej dalej „Promocją” jest Spółka MMT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647179, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8133730954, REGON 365863132, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „KJF/CP GRATEX”.
 3. Czas trwania Promocji: od 11 marca 2019r. do 31 marca 2019r.
 4. Uczestnikiem Promocji może być każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu wybranego asortymentu Sklepu spółki MMT Sp. z o.o. (dalej: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do odbiorców końcowych, tj. przedsiębiorców niedystrybuujących w ramach dalszej odsprzedaży zakupionych od Organizatora Produktów.
 5. Uczestnik Promocji, który w czasie trwania Promocji poprawnie złoży zamówienie na Produkty objęte Promocją określone w Załączniku nr 2 otrzyma Zestaw Promocyjny CP-Gratex w cenie specjalnej ustalonej zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1. Ceny ostateczne produktów określonych w Załączniku nr 2 mogą różnić się w zależności od indywidualnych rabatów przyznanych w ramach współpracy poszczególnym Kontrahentom przez Organizatora.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie możliwości otrzymania Zestawu Promocyjnego CP-Gratex zgodnie z warunkami określonymi w ww. Załączniku i nie zmienia dotychczasowych zasad współpracy z Kontrahentami Organizatora.
 1. Przedstawiona informacja o Promocji ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  § 1 Kodeksu Cywilnego. Asortyment podany w treści Załącznika nr 2 może nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych  – dostępność produktów i czas realizacji zamówienia należy każdorazowo ustalić z Organizatorem Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub zmiany czasu trwania promocji w dowolnym momencie jej obowiązywania.

 

Załącznik nr 1

Warunki promocji KJF/CP GRATEX

Zasady:

 1. Zakup docisków szybkomocujących marki KJF na kwotę powyżej 400 zł netto upoważnia do otrzymania zestawu promocyjnego ET-2 marki CP-Gratex za 1 PLN.
 2. Zakup docisków szybkomocujących marki KJF na kwotę powyżej 1000 zł netto upoważnia do otrzymania zestawu promocyjnego PROMO SET 2 marki CP-Gratex za 1 PLN.
 3. Zakup docisków szybkomocujących marki KJF na kwotę powyżej 6000 zł netto upoważnia do otrzymania zestawu promocyjnego CP BOX-1 marki CP-Gratex za 1 PLN.

Załącznik nr 2