Regulamin promocji „WYPRZEDAŻ”

  1. Organizatorem Promocji o nazwie „WYPRZEDAŻ” zwanej dalej „Promocją” jest spółka MMT Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954E, 36-002 Jasionka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647179, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8133730954, REGON 365863132, zwaną dalej „Organizatorem”.
  2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „WYPRZEDAŻ”.
  3. Czas trwania Promocji: od 13 maja do 30 czerwca 2024r.
  4. Uczestnikiem Promocji może być każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu wybranego asortymentu spółki MMT Sp. z o.o. (dalej: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do odbiorców końcowych, tj. przedsiębiorców niedystrybuujących w ramach dalszej odsprzedaży zakupionych od Organizatora Produktów.
  5. Uczestnik Promocji, który w czasie trwania Promocji poprawnie złoży zamówienie na Produkty objęte Promocją określone w Załączniku nr 2 otrzyma je zgodnie z warunkami specjalnymi określonymi w Załączniku nr 1. Ceny ostateczne produktów określonych w Załączniku nr 2 mogą różnić się w zależności od indywidualnych rabatów przyznanych w ramach współpracy poszczególnym Kontrahentom przez Organizatora.
  6. Promocja dotyczy wyłącznie obniżenia cen produktów zgodnie z warunkami określonymi w ww. Załączniku i nie zmienia dotychczasowych zasad współpracy z Kontrahentami Organizatora.
  7. Przedstawiona informacja o Promocji ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  § 1 Kodeksu Cywilnego. Asortyment podany w treści Załącznika nr 2 może nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych  – dostępność produktów i czas realizacji zamówienia należy każdorazowo ustalić z Organizatorem Promocji.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub zmiany czasu trwania promocji w dowolnym momencie jej obowiązywania.